HİZMETLERİMİZ

Danışmanlık Hizmetleri

DANIŞMANLIK NEDİR?

Bir kurum veya kişiye uzmanlık alanı ile ilgili yön verebilecek bilgi verme işidir. Aynı zamanda danışmanlık karşınızdaki kurum veya kişiye bildiklerini değil bilmediklerini öğretmektir. Danışmanlığın aynı zamanda eğitim isi ile ilgisi var demektir. Danışmanlık yapabilmek için gerekli alt yapı ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir.

DANIŞMANLIK FİRMASI NEDİR?

Uzmanlık konusu ile ilgili yön veren ve bilgilendiren organizasyonlardır.

DANIŞMAN FİRMADAN BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?

*Danışman firma siz kararlar alırken yanınızda olmalı ve karar surecinde yol gösterici olmalıdır !

*Sizi hayallere değil gerçeklere ve ulaşılabilir hedeflere yönlendirmelidir !

*Çalışmalarını yazılı olarak düzenli şekilde size raporlaması gerekir !

*Bilgiyi satın aldığınızdan dolayı sizden bilgi saklamamalı,şeffaf olmalıdır !

* Danışmanlıkta gizlilik esas kuraldır !

*Rakiplerinize veya sektörünüzdeki firmalara size verdiği hizmeti anlatamaz !

*Danışman çok konuşmaz icraat yapar ve kurumunuza katma değer yaratır !

*Üretmiş olduğunuz ürünler hakkında başka ülkelerdeki ayni sektörlerdeki muhtemel rakipleriniz hakkında pazar araştırması yaparak kalite ve standartlar konusunda doğru ve güncel bilgiler verir !

*Uluslararası arenada rakiplerinizle fiyat mukayesesi yapar !

*Sizi yeni pazarlara götürecek ihracata yönelik is planını yapar !

*Dış Ticaret Departmanınızı kurmak veya var olan departmanı yeniden yapılandırabilmek gibi bir yeteneğe sahiptir !

*İşletmeye özel finansal analizler yapabilecek kabiliyettedir !

*Teknoloji kullanarak Dış Ticaret yapabilmenizi sağlar! ( e - ticaret )

*İşletmenizi İhracatta Devlet Yardımlarından doğru şekilde faydalandırır!

*Mevzuat ve Ticari Yazışma desteği verir !

*İhracatınızda veya ithalatınızda gümrük ve lojistik hizmetleri dahil door to door hizmetler verir !

*Uluslarası Standartlara (ISO) sizi, personelinizi ve Firmanızı/Kurumunuzu hazırlar, bu belgeleri almanıza, yurtiçi ve yurtdışı her faaliyette kullanmanıza katkı sağlar!

Beklentilerinizi karşılayabilecek danışmanlar ile çalışınız!