HİZMETLERİMİZ

Eğitim Hizmetleri

SYB KALİTE işletmelerdeki faaliyetlerin bilimsel temellere dayanması gereğinin, eğitimin kurumların stratejisi ile bütünleşmesi gerektiğinin bilincindedir. Organizasyonlarda kaynak sağlamanın en önemli ve en etkin yolu eğitimden geçmektedir. Bu nedenle firmalarımızın gereksinimi olan eğitimleri aşağıdaki konular çerçevesinde belirlemekteyiz.
Eğitim, hemen herkesin üzerinde durduğu ama hayata geçirmekte genelde zorlandığı bir konudur. Nedeni de basittir; "eğitimin yararı " somut olarak belli değilmiş gibi gelir. 
Okuması, bilgi ve becerilerini geliştirmesi için çocuklarımıza o kadar nasihat verdiğimiz halde, kurum içinde eğitimin gelişmesi için aynı şekilde davranmakta sanki zorlanırız. Biliriz, eğitim yararlıdır, ama nasıl? 
Sürekli gelişen, ileriye umutla bakan ve gelecekte sektöründeki yerini koruyan bir firmaya sahip olmak istiyorsanız eğitim gereklidir. 

Doğru planlanan eğitim faaliyetleri verimliği artırır, maliyet tasarrufu sağlar. 
Çalışanlarınızın yeni beceriler kazanması, yeni bakış açıları edinmesi ve yeni çözüm yolları için donanımlı hale gelmesi verimlilik artışında önemli bir rol oynar. Bazen bir çalışanın, işini yeni bir şekilde yapması firmalara milyarla ifade edilen kazançlar sağlayabilir.
Eğitim ortak bir firma bilinci ve gelecek beklentisi yaratılmasına yardımcı olur.. 
Her geçen gün, firmalarda işe başlayan insanlar gerek formel eğitim seviyeleri, gerek kültürel alt yapıları ve gerekse dünya görüşleri açısından büyük farklılıklar göstermektedirler. Eğitimler sayesinde benzer bilgi birikimine sahip, firmanın beklentileri konusunda bilgi sahibi bir kitle yaratılır.
Eğitim bireylere, bölümlere ve şirketlere hedeflerine ulaşmada eksikliğini duydukları bilgi ve becerileri sağlar. 
Hiçbirimiz karşılaştığımız her türlü problemi çözecek kadar bilgi ve deneyime sahip olamayız. Deneme yanılma yoluyla öğrenmek yerine, organize şekilde ve amaca yönelik eğitimler sayesinde, karşılaştığımız ve karşılaşmamız muhtemel sorunlara teşhis koyma ve çözüm bulma yeteneğimizi artırırız.
Çalışan motivasyonunu artırır. 
Mevcut çalışanları, işlerini daha iyi yapmaları ve gelecekte karşılaşacakları sorunları çözmeleri için donanımlı hale getirmek sadece eğitim ile mümkün olabilir. Bu şekilde eğitim alan çalışanlar; 
Yeni bilgi ve beceri kazandıkları için, 
Firmaları onları önemsediği ve gelişmelerini istediği için, 
Firmaları eğitim aldırarak geleceklerine yatırım yaptıkları için, 
Firmaları onların geleceklerine yatırım yaparak, uzun vadeli çalışma isteğini dolaylı yoldan bildirdiği için 
Motive olurlar.
Eğitim faaliyetlerinin, içeriğinin ve akışının planlanması eğitim verilen hedef grubun niteliklerine uygun olarak hazırlanırsa, mümkün olan en yüksek verim elde edilebilir. Bunun için yetişkin eğitiminin özelliklerini bilmek ve buna uygun davranmak gerekir. 
Yapılan araştırmalar yetişkinlerin öğrenme biçimleri konusunda şu sonuçlara ulaşmışlardır;
Zamanın değerinin farkındadırlar. Eğitimin etkili, yapılan yatırımın kısa zamanda geri dönüğünü sağlayacak bir kapsamda olmasını isterler.
Soruna ya da fırsata odakladırlar. Bilmek ihtiyacında oldukları konulara daha fazla konsantre olurlar. "Nasıl" sorusunun cevabı olabilecek çözümler peşindedirler.
Gerçek yaşamdan alınan, ayağı yere basan örnekleri tercih ederler.
Verilen bilgilerin gerçek yaşama hemen uyarlanabilecek ve derhal kullanılabilecek içerikte olmasını isterler.
Öğrenme ortamına kendi kaynak ve bilgilerinden oluşan katkılarla zenginlik getirirler. Eğitimcilerin de katkısıyla öğrenme ortamının niteliğini yükseltirler. 
Farkı hızlarda ve tarzlarda öğrenirler.
Büyük resmi, yani konunun onların hayatına yapacağı nihayi katkıyı, eğitimin tamamının amacını ve yönünü görmek isterler
Organizasyonlarda eğitim ihtiyaçları genellikle şu üç durumda ortaya çıkar;
Çalışanların performans düzeyleri öngörülen standartları karşılamadığında,
Değişen koşullar nedeniyle işin gerekleri değiştiğinde,
Çalışanın şirket içindeki sorumlulukları değiştiğinde.
Eğitim faaliyetleri, şu anda bulunan seviye ile gelecekte ulaşılması planlanan seviye arasındaki farkı daha hızlı kapatmak amacıyla, belirlenen alanlarda bilgi ve becerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.Bunun için eğitim ihtiyaçları üç aşamada belirlenmelidir. Bu aşamalar;
 
Organizasyonel eğitim ihtiyaçların belirlenmesi.
Organizasyonun genel stratejisine göre belirlediği, hedef ve amaçlarına ulaşması için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin neler olduğunun tespit edilmesi aşamasıdır. Eksikliği tespit edilen bilgi ve beceriler organizasyonel bazda belirlendikten sonra eğitim faaliyetleri planlanır.Bu aşama daha çok organizasyonel amaç ve ihtiyaçlarla ilgili bir çalışmadır.
 
Operasyonel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
İşlerin eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin operasyonel bazda tüm çalışanlarda olması gerekir. Bu aşamada amaçlara ulaşılması için gerekli olan operasyonel becerilerin neler olduğu ve bu becerilerin kazanılması için ne gibi eğitim faaliyetlerinde bulunulması gerektiği tespit edilir.
 
Bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
Organizasyonların ana malzemesi insandır. şirketin ve bölümlerin hedefleri doğrultusunda doğru sonuçları üretebilmesi ancak bireylerin kendilerinden beklenen sonuçları üretebilecek bilgi ve beceriye sahip olması ile mümkündür.
Bireylerin değişen iş yaşamı koşullarıyla daha rahat başa çıkmak ve verimliliklerini arttırmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak için eğitim faaliyetlerinin planlanması gerekir.
Diğer danışmanlık firmaları varken özellikle Bilkalite  'yi seçmeniz için özel bir veya birkaç neden olmalıdır.
% 100 müğteri memnuniyeti 
Biz eğitim konusundaki yetkinliğimizden çok eminiz. Müşterimize özel çözümler üretilebileceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz. İhtiyaçlarınıza uymadığını düşündüğünüz veya beklentilerinizi karıylamayan eğitimler için hiçbir ücret talep etmiyoruz. 
Eğitmenlerimizin yüksek bilgi ve beceri düzeyi 
Tüm eğitmenlerimiz, iş hayatının içinden gelen, iş dünyasının özelliklerini ve beklentilerini bilen değerli insanlardır. Sadece teorik bilgi ile yetinmeyen, bu bilginin günlük hayatta nasıl kullanıldığını, kendi uygulamaları ile geliştiren insanlardır. Böylece eğitimlerimiz de gerçek hayattan örneklerle ve uygulamalarla yapılarak katılımcıların becerilerini geliştirmesi sağlanır. 
Eğitime farkı bakış açımız 
SYB Kalite'nin temel değerleri, katkı, farklılık, güven, çözüm odaklılık, işbirliği ve sorumluluktur . Diğer tüm faaliyetlerinde olduğu gibi şirketimiz eğitim faaliyetlerinde de bu temel değerlerinden hareketle, sizler için çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu temel değerlerden hareketle; 

Katkı Yaratıyoruz, 
Eğitim konularımız iş yaşamının hem teorik ve hem de güncel konularından alınan uygulamaya dönük bilgileri içeriyor. Sadece bilgi vermiyor aynı zamanda bilgiyi kullanılır hale getirmek için eğitimlerimizi pratik uygulamalarla zenginleğtiriyoruz. Böylece bireysel ve kurumsal eğitim, gelişim ve ilerlemeye katkıda bulunuyoruz. 

Farklılık yaratıyoruz, 
Klasikleşen eğitim faaliyetlerinin dışında, teknolojinin getirdiği tüm imkanları ve araçları kullanarak, interaktif bir ortamda, eğitimin benzersiz bir deneyim haline gelmesini sağlıyoruz. 

Güven 
Tüm sağlıklı sosyal ilişkilerin temelinde karşılıklı güvenin yattığının bilincindeyiz. Bu doğrultuda eğitimlerimizin tüm aşamalarında firma bilgilerinizin ve mahremiyetinizin önemini biliyor ve gerekli özeni gösteriyoruz. 

Çözüm Odaklıyız 
Eğitimlerin yeni ve katkı yaratacak çözümlerin oluşması için yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda eğitim alınan konuda yeni çözümlerin oluşmasına katkıda bulunurken, çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz. 

İşbirliği 
"Büyük işler ortak akıl ile çözülür" sözünden hareketle, çalışmalarımızın her aşamasında, sizlerle ve katılımcılarla işbirliği içinde yeni ve farklı çözümler üretmek için çalışıyoruz. 

Sorumluluk 
Eğitim faaliyetlerimizin kurumunuza katkı sağlaması ve katılımcıları yeni beceri ve bilgiler ile donatması gerektiğinin bilincindeyiz. Her ne nedenle olursa olsun, eğitimimizin beklenen bu katkıyı yaratmaması durumunda, gerekli tüm sorumluluğu alarak yeni çözümler üretiyoruz.